Proiect

Proiect  “ Practica Teoria “
ID 150619

 Liceul Teoretic "Ion Barbu" in parteneriat cu Asociatia Excelsior pentru Excelenta in Educatie in calitate de beneficiar si Asociatia Liceul Teoretic Hyperion, Bucuresti,  Liceul Tehnologic "Mircea Vulcanescu", Bucuresti si Liceul Tehnologic "George Bibescu", Craiova, in calitate de parteneri, implementeaza proiectul "Practica Teoria !", proiect POSDRU/175/ 2.1/S/150619. Proiectul este implementat pe o perioada de 10 luni, incepand cu data de 11 februarie 2015.
Obiectivul general al proiectului este acela de a  facilita tranzitia de la scoala la viata activa si colaborarea cu mediul economic real care sa limiteze disparitatile dintre sistemul educational national si piata muncii din Romania si UE. Prin obiectivul general al proiectului se urmareste cresterea competitivitatii pregatirii elevilor/viitorilor absolventi de liceu pentru accederea pe piata muncii.

     Obiective specifice ale proiectului sunt ;
1 – Infiintarea si functionarea a 195 de firme de exercitiu ce vor fi inscrise la centrala ROCT
2 – Dezvoltarea de competente antreprenoriale si abilitati cheie pentru 975 de elevi prin participarea la activitatile desfasurate in firmele de exercitiu infiintate in cadrul proiectului
3 – Sprijinirea a 975 de elevi in vederea derularii de activitati in firmele de exercitiu prin acordarea de subventii
4 – Consilierea si orientarea profesionala a celor 975 de elevi pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la viata active si indrumarea in cariera
5 – Derularea unei campanii de informare si constientizare a opiniei publice privind contributia derularii de stagii de practica de catre elevi in firme de exercitiu dar si contactul cu mediul de afaceri pentru devoltarea competentelor profesionale ale acestora.
6 – Organizarea si desfasurarea a 2 workshop-uri cu tema ,, Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale ale elevilor participanti in proiect in fiecare dintre cele doua regiuni de implementare.
7 – Crearea a 4 centre Pilot pentru operarea cu firmele de exercitiu intr-un liceu din regiunile Bucuresti – Ilfov si Sud – Vest Oltenia, pentru schimb de experienta si bune practici.
8 – Organizarea unui târg interregional "Firme de exercitiu ale tinerilor antreprenori din regiunile Bucuresti – Ilfov si Sud – Vest Oltenia".
9 – Stabilirea a 30 de parteneriate cu organizatii din mediul de afaceri pentru derularea de actiuni comune prin care elevii sa participe la activitati cu caracter practic si aplicativ 
10 – Realizarea si implementarea unei platforme colaborative interregionale

Prin activitatile desfasurate in cadrul firmelor de exercitiu, poiectul  familiarizează pe elevi cu importanţa unor aspecte legate de lumea şi piaţa muncii, le oferă oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală prin contactul direct cu locul de muncă, cu situaţii concrete care se ivesc la locul de muncă, luarea corectă a deciziilor şi asumarea de responsabilităţi.

Prin totalitatea activităţilor propuse, proiectul motivează elevii să urmeze cursurile şcolare şi să se implice în diferitele concursuri şcolare, ceea ce contribuie la dezvoltarea lor personală, la creşterea stimei de sine, la dobândirea competenţelor necesare integrării şi menţinerii lor pe piaţa muncii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu